Blog

Valerie

Vandaag hadden we een leuke ervaring en gesprek met Valerie! Valerie is een ergotherapeute die net als wij met dezelfde zaken bezig is namelijk kinderen met beperking, stimulatie, snoezelen,…
We hebben een aantal zaken afgesproken! Meer nieuws volgt snel!! boeiend, uitdagend, leuk, vernieuwend! Wat wordt dit?
meer over deze dame vind je op: www.ergotherapievalerie.com

voedselveiligheid

Beste ouders, grootouders, familie,…

Zoals u al gemerkt heeft staat er steeds een busje met handalcohol aan onze verzorgingshoek. Dit heeft met voedselveiligheid te maken.
Een groepsopvang valt bij het voedselagentschap FAVV onder de regelgeving van de grootkeukens. De doelgroep kinderen is een kwetsbare groep en daarom valt onze regelgeving naar voedselveiligheid onder de grootkeukens.
Dit betekent dat aan elke kraan een zeep en/of alcoholautomaat en handdoekjes moeten hangen. Dit is iets waar we afgelopen weken mee bezig geweest zijn en de bestelling hiervoor werd gedaan. Binnen enkele weken zal u dus zeep en alcoholautomaten zien hangen op verschillende plaatsen. Daarnaast komen er handdoekautomaten. dispenser 2dispenser
Als we met voeding bezig zijn zal u ons steeds een haarnetje zien aandoen. Bij verschillende handelingen die we doen met onze voeding zijn we verplicht om de handen te wassen.haarnetBijvoorbeeld als we klaar zijn met de aardappelen en we willen onze groenten in een gastronormbak doen dan moeten we onze handen wassen. gastronormDaarnaast zijn er nog een hele boel regels en administratieve zaken die we moeten bijhouden voor de voedselveiligheid. Dit zijn zaken die we dagelijks doen zoals stalen van de voeding bijhouden.
Een ander onderdeel van de regels zijn de poetsplannen waarin vermeld staat wanneer je wat poetst. We poetsen elke dag onze opvang.
Stelselmatig zijn we zo helemaal in orde met alle regels binnen de kinderopvang. Dit is iets wat we niet in een keer kunnen omdat er heel wat regels zijn die we moeten volgen.

Sluitingsdagen 2017

Sluitingsdagen 2017

Gesloten op alle wettelijke feestdagen in 2017

Gesloten op

Nieuwjaar Zondag 01 januari terug welkom op maandag 02-01-2017
Pasen Maandag 17 april
Dag van de arbeid Maandag 01 mei
O H Hemelvaart Donderdag 25 mei
Verlof Vrijdag 26 mei
Pinksteren Maandag 05 juni
Nationale feestdag Vrijdag 21 juli
OLV Hemelvaart Dinsdag 15 Augustus
Allerheiligen Woensdag 01 November
Wapenstilstand Zaterdag 11 November
Kerstmis Maandag 25 December

Groot verlof maandag 31-07-2017 t/m 15/08/2017 open vanaf woensdag 16 augustus 2017

Kerst verlof Week van 25 december 2017 t/m ……………….januari 2018

brandveiligheid

2017 is gestart en de afgelopen weken hebben we allerlei zaken gedaan ivm brandveiligheid.
Wat houdt dit allemaal in?
 Keuring van elektriciteit en labellen van elk stopcontact, lichtpunten en zekeringen
 Branddeuren worden geplaatst 7/02
 Onderhoud van de verwarmingsketel
 Een evacuatiebed staat in de babygroep: hierin kan je 6 tot 8 kinderen vervoeren. Dit bed kan tot 150 kg dragen. Vandaar ook de stevige zwenkwielen.
 Pictogrammen werden opnieuw opgehangen zonder duimspijkers
 Binnenkort komt de brandweer langs om een keuring uit te voeren. Dit om te kijken of we voldoen aan alle wettelijke normen zoals kind en gezin deze oplegt.
 Nieuw plannetjes met de evacuatiewegen en de brandblusser op worden opnieuw opgehangen.
 Er komen 3 kleuren (oranje, geel en groen) vestjes met hieraan kaartjes met instructies op in de op-vang voor bij crisissituaties. Elke persoon weet zo wat hij moet doen in geval van crisis, brand, … daarnaast komen er kleine rugzakjes met hierin fopspenen, isolatiedekentjes, knuffels.
 De aanwezigheidslijst is een belangrijk middel in verband met brandveiligheid. Het is enorm belang-rijk dat u het juiste uur invult en bij het ophalen dit tevens doet en aftekent. Als er overdag iets ge-beurt vb brand is deze lijst onze leidraad om kinderen te tellen.
 Brandoefeningen zullen in de toekomst ook plaatsvinden om te kijken waar we beter kunnen en hoe we onze kinderen zo snel mogelijk in veiligheid kunnen brengen.
Zo zijn we bezig met de veiligheid van jullie kinderen.foto evacuatiebed