All posts by Tim Verreet

inclusie

Inclusie in al zijn facetten!

Opstart inclusieve opvang

In juni 2016 starten we onze opvang op in Putte. Onze droom is kinderen met en zonder beperkingen samen laten spelen. Als ouders van Lily, meervoudig beperkt, merkten we dat kinderen met en zonder beperkingen samen laten spelen een meerwaarde vormt voor elk kind.
Dit willen we graag realiseren in onze Vlindertuin opvanginitiatieven. Meer kan je hierover lezen in ‘Over Ons’

Eind 2019 verloren we plots onze dochter Lily. Sinds die dag hebben we een vlinder in huis.
Het plotse en onverwachtse verlies deed ons verder nadenken over onze inclusieve opvang. We willen zoveel mogelijk kinderen met beperking opvangen. We willen hen de kans geven om van inclusieve opvang te genieten. Dit wordt een eerbetoon aan Lily!

Inclusie uitdragen = een uitdaging!

Dus in 2020 stond inclusie hoog op onze agenda. Daarom ontvingen we in februari een dame die inclusie helemaal belichaamt letterlijk en figuurlijk. Met als resultaat dat onze inspiratie en drang om inclusie uit te dragen werd enorm. We zouden onze werking verder bekend gaan maken. Helaas pindakaas! Nee kaas was het niet het was maar een virus met de naam COVID 19! Dit zorgde voor meer bubbelwerk en binnenshuis blijven dan onze naam bekend te maken.

2021: een nieuw jaar dat zich aan bied met COVID 19 als vaste waarde. Op 1 of andere manier is er in 2021 iets in de lucht wat maakt dat we nu al kunnen spreken van een succesvol jaar wat inclusie betreft. We vangen heel wat verschillende nationaliteiten op in onze opvang. We vangen pleegkinderen op, we staan open voor iedereen!

Vandaag mogen we terecht fier zijn op onze inclusieve opvang!

De komende weken, maanden zullen we inclusie waarmaken in al zijn facetten! overleg met MFC Merlijn, samenwerken met de Kleine Beer, thuisbegeleidingsdienst van Heder, kinésist op bezoek! Dat wordt onze uitdaging de komende maanden. Samen met ouders van een meid met meervoudige beperkingen! Dit is zoals we het willen

Naast SMOG, sondevoeding en snoezelmateriaal wordt onze inclusie nu echt INclusief!

Inclusie, inclusieve opvang

Inclusie wordt steeds een actueler thema binnen heel wat beleidstakken zoals onderwijs, kinderopvang, samenleving,…
We merken in de samenleving dat we steeds meer naar vormen van “samenleven” gaan. Zo werden vroeger mensen met beperking vaak weggestopt en zijn we al geëvolueerd naar integratie in de maatschappij. De volgende stap is om integratie om te buigen naar inclusie. Dit is een proces dat tijd nodig heeft. Inclusie gaat uit van gelijkwaardigheid terwijl integratie uitgaat van de groep mensen met beperking die moeite moeten doen om erbij te horen. Inclusie houdt in dat we als maatschappij ons aanpassen aan de noden van de mensen met beperking.

Doen we dit als opvang integratie ombuigen tot inclusie? Het antwoord is duidelijk ja. Zoals verteld in de uitleg van inclusie zorgen we dat we onze opvang afstemmen op de noden van de kinderen met beperkingen. We kunnen nog beter doen daar zijn we ons bewust van.

Inclusie is een onderdeel van onze dagelijkse werking. Onze wens is om zo snel mogelijk meer kinderen met beperkingen op te vangen.

Wat houdt voor ons inclusie in?

Inclusie is niet enkel het samen spelen van kinderen met en zonder beperkingen. Van mekaar leren en de manier van omgaan met elkaar is een belangrijk onderdeel van inclusie.

We vinden het belangrijk dat we iedereen op dezelfde wijze benaderen. We hanteren SMOG gebarentaal in onze communicatie. De meest gangbare gebaren die we gebruiken zijn eten, drinken, nog, gedaan, klaar, slapen, …
We merken dat dit voor kinderen zonder beperkingen een hele hulp is. Ze kunnen zich verstaanbaar te maken als ze nog niet kunnen praten of zich niet duidelijk kunnen uitdrukken. We merken aan de kinderen met beperking dat een talig milieu hun helpt om toch meer uitdaging te vinden in zich duidelijk proberen maken.

Daarnaast voorzien we in samenspraak met ouders kinesist en logopediste aan huis.

We zetten ons vanaf heden enorm in op de inclusie als eerbetoon aan onze dochter Lily. Ze overleed onverwachts op 9 jarige leeftijd. Ze is en blijft onze inspiratie voor onze opvang. Ze was meervoudig beperkt. Dat heeft ons veel geleerd wat we nu meenemen in ons dagelijks handelen en in onze manier van de opvang te leiden als verantwoordelijken.

Wat we merken na vier jaar inclusieve opvang is dat we als opvang heel flexibel om kunnen springen met vragen van ouders. Dat we enorm bezig zijn om onze kinderen met beperking te stimuleren alsook trachten te betrekken in activiteiten die onze kinderen zonder beperkingen doen. We merken dit omdat onze ouders van kinderen met beperking dit zo verwoorden aan ons.

Wat maakt ons anders?
We zijn onze opvang begonnen vanuit onze ervaringen met onze dochter Lily.
Als ouders van een kind met een beperking herkennen we sneller signalen van kinderen. We hebben geleerd onze dochter te lezen zonder dat ze zich kon duidelijk maken. Deze ervaring nemen we mee in de opvang. We gebruiken deze ervaringen om ouders bij te staan.
Daarnaast is de ervaring van Tim als verantwoordelijke en de ervaring van Marijke als verpleegkundige een stevige basis van waaruit we vertrokken.
Onze basis ligt in de kinderopvang en niet zoals vaak vanuit een organisatie die werkt met kinderen met beperkingen.
Initiatieven die opgestart zijn vanuit een grotere organisatie die niet onze ervaringen hebben werken totaal anders.

Zorginspectie

Vandaag 7 januari 2020 kregen we in De Vlindertuin 1 de zorginspectie over de vloer. In De Vlindertuin 2 kregen we hen op 5/12 op bezoek.
Onze opvang in Putte werd de afgelopen maand helemaal doorgelicht. Het verslag dat we kregen was zeer positief. De opmerkingen en tekorten stonden op onze to do lijst, dus dat wisten we.
Vandaag was het gesprek na de controle van gelijkaardige tred als een maand geleden.
Wat leren we?
We zijn goed bezig maar kunnen zeker nog beter, de werkpunten pakken we op. De positieve punten willen we versterken.
We hebben heel veel positieve punten gekregen over ons wenmomenten, onze taal, onze manier van aanpakken met de kinderen, …
Zorginpectie is voor het eerst in 3 jaar op controle geweest. Dit was een serieuze oefening voor ons allemaal. We hebben dit met glans doorstaan.
Een dikke pluim voor ons team.
Missie volbracht? Nog niet maar we kunnen vol vertrouwen verder bouwen aan de weg die we uitstippelden.

Gelukkig nieuwjaar, 2020 is ons jaar!

2019 werd voor onze opvang een heel bijzonder jaar. We kregen de kans een derde vestiging te openen in Koningshooikt. Daarnaast werden we, Tim en Marijke, als verantwoordelijken en bestuurders, onverwachts op de proef gesteld door het plotse overlijden van onze dochter Lily.
2020 wordt het jaar waarin we onze Vlindertuin 3 onze stempel zullen geven als ook de inclusie zullen inbedden in de 3 vestigingen.
De ziel van onze dochter Lily, meervoudig beperkt, willen we in onze 3 vestigingen zien weerspiegelen in de inclusieve werking.

Zag je dat!

Ik zag deze ochtend enkele kabouters in onze tuin, wat komen die hier doen?
Hebben we paddenstoelen in onze tuin? Voor zover ik weet niet en heb ik er nog geen gezien!
Wat gek! Hopelijk hebben ze snel een huisje gevonden!